एडसन - माझ्या हृदयाची ज्योत प्राप्त करा

जपमाळ आणि शांतीची राणी एडसन ग्लाउबर on 17 ऑक्टोबर, 2020:

शांती, माझ्या प्रिय मुलांनो, शांती! माझ्या मुलानो, मी, तुझी आई, स्वर्गातून तुझ्या अमर्याद अंत: करणातून प्रेमाच्या ज्वालांनी उबदार करण्यासाठी स्वर्गातून आलो आहे. कित्येक अंतःकरणे विश्वासाने थंड आहेत, कठोर आणि देवाजवळ आहेत. माझ्या पुत्रा येशू ख्रिस्ताच्या ख servants्या सेवकांपेक्षा ऐहिक लोकांसारखी वागणूक देणा God्या देवाच्या अनेक मंत्र्यांचा विश्वास, प्रेम आणि आवेश यांच्या अभावामुळे माझी पुष्कळ मुले यापुढे शाश्वत सत्यांवर विश्वास ठेवत नाहीत. क्रूर आणि भयानक वेळा, जेव्हा सैतान अनेक आत्म्यांना विनाशाच्या मार्गाकडे नेत आहे, ज्याला हे कळत नकळत, आंधळे आणि प्रकाशाशिवाय नरकच्या अग्नीकडे जात आहे.
 
प्रार्थना करा, पापींच्या रूपांतरणासाठी आणि आत्म्यांच्या तारणासाठी बर्‍याच रोजारीस प्रार्थना करा. या दिवसांत पवित्र चर्चचे भयावह काळ ओसंडत आहेत आणि बर्‍याच कुटुंबांवर क्रूर आणि वेदनादायक मार्गाने छळ केला जाईल, कारण ते परमेश्वराला व त्याच्या दैवी आज्ञांवर विश्वासू राहिले नाहीत. ते ख्रिश्चन कुटुंबांऐवजी मूर्तिपूजक कुटुंबांसारखे जगत आहेत. संत जोसेफ यांच्या मध्यस्थीसाठी विचारा, त्याच्या परम पवित्र मनाचा सन्मान करा आणि त्याच्या पवित्र मेंटलच्या आश्रयाने जा, आणि तो तुम्हाला परमेश्वराकडे जाणा safe्या सुरक्षित मार्गावर घेऊन जाईल आणि तुमचे रक्षण करेल आणि शेवटपर्यंत देवाला विश्वासू राहण्यास मदत करेल.
विश्वास गमावू नका. अधिकाधिक विश्वास ठेवा आणि जे लोक त्याच्या पवित्र नावासाठी आणि त्याच्या दिव्य संरक्षणासाठी ओरडत आहेत त्या सर्वांना देव मदत करेल. मी तुमच्यावर प्रेम करतो आणि आशीर्वाद देतो: पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावाने. आमेन!
पोस्ट एडसन आणि मारिया, संदेश, इतर आत्मा.