चेतावणी… सत्य की काल्पनिक गोष्ट?

या वेबसाइटवर आहे संदेश पोस्ट येत्या “चेतावणी” किंवा “विवेकबुद्धीचा प्रकाश” बोलणा speak्या जगभरातील असंख्य प्रेक्षकांकडून. हा असा एक क्षण असेल जेव्हा पृथ्वीवरील प्रत्येक माणूस आपला आत्मा परमेश्वराला जसा पाहतो तसाच पाहातो, जणू काय तो न्यायाने त्याच्यासमोर उभे आहे. तो दयाळू क्षण आहे आणि मानवजातीच्या विवेकबुद्धी सुधारण्यासाठी आणि भगवान पृथ्वीला शुध्दीकरण करण्यापूर्वी गहूपासून निदण काढण्यासाठी न्याय. पण ही भविष्यवाणी विश्वासार्ह आहे की बायबलसंबंधीही?

प्रथम, भविष्यवाणी खरी ठरण्यासाठी अधिकृत स्त्रोताद्वारे मंजूर किंवा समर्थित असणे आवश्यक आहे ही कल्पना खोटी आहे. चर्च हे शिकवत नाही. खरं तर, मध्ये वीर पुण्य, पोप बेनेडिक्ट चौदावा लिहिलेः

ज्यांच्याकडे प्रकटीकरण केले गेले आहे व जे काही निश्चितपणे देवाकडून आलेले आहे त्यांना खात्री आहे की त्यांनी त्यावर ठामपणे अनुमती दिली पाहिजे? उत्तर होकारार्थी आहे… -वीर पुण्य, खंड तिसरा, पृष्ठ .390

शिवाय,

ज्याला तो खाजगी साक्षात्कार प्रस्तावित आणि जाहीर केला गेला आहे अशा मनुष्याने देवाची आज्ञा किंवा संदेश यावर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि त्याचे पालन केले पाहिजे. (आयबिड. पी. 394).

म्हणूनच, एक भविष्यसूचक प्रकटीकरण "विश्वास ठेवणे आणि त्याचे पालन करणे" पुरेसे आहे. म्हणूनच काउंटडाऊंड ऑफ किंगडममध्ये इतर विषयांपैकी एक विवेकबुद्धीच्या प्रकाशनावर “भविष्यसूचक सहमती” देण्याचा प्रयत्न केला जातो (टीप: “भविष्यसूचक एकमत” म्हणजे सर्व प्रेषितांनी तंतोतंत समान तपशील दिलेला नाही; सुवार्ता देखील तपशील तपशीलांवर खाती बदलतात.तसेच, ते एकमत आहे मुख्य कार्यक्रम अंतर्दृष्टी किंवा अनुभवाच्या वेगवेगळ्या अंशांसह). या "चेतावणी" ची वास्तविक घटना वेगवेगळ्या मान्यतांचे अंश सामायिक करणारे अनेक गूढ, संत आणि द्रष्टा यांच्या लिखाण आणि कृतींमध्ये दिसते. हे शास्त्रातही दिसते, “रोशनी” किंवा “चेतावणी” या नावाने नाही (“त्रिमूर्ती” हा शब्द शास्त्रातही आढळत नाही).
 
प्रथम, या चेतावणीचा संदर्भ देणार्‍या शास्त्रवचनांवर खरोखर प्रकाश टाकणा shed्या खाजगी प्रकटीकरणाचे स्वीकृत आणि विश्वासार्ह स्त्रोत…
 

खाजगी प्रकटीकरण:

१. जर्मनीच्या हेडे येथे 1०-30० च्या दशकात माहिती देण्यात आली. Arपरेशन्स सुरू होण्याच्या वेळी ओस्नाब्रॅकच्या बिशपने नवीन तेथील रहिवासी याजक नेमले ज्याने हेडेच्या घटनेचे अलौकिक पात्र असलेल्या बिशपच्या अधिकारातील बुलेटिनमध्ये घोषित केले की “या प्रकटीकरणाच्या गांभीर्याने व सत्यतेचे निर्विवाद पुरावे आहेत.” १ 40. In मध्ये, वस्तुस्थितीची तपासणी केल्यावर, ओस्नाब्रुकच्या विकरियेटने बिशपच्या अधिकारातील पाळकांना दिलेल्या एका परिपत्रकात पत्रे आणि त्यांच्या अलौकिक उत्पत्तीची वैधता पुष्टी केली.[1]चमत्कारीहंटर डॉट कॉम
 
ज्वलंत प्रकाशात हे राज्य येईल…. मानवजातीपेक्षा कितीतरी वेगवान लक्षात येईल. मी त्यांना एक विशेष प्रकाश देईन. काहींसाठी हा प्रकाश आशीर्वाद ठरेल; इतरांसाठी, अंधार. हा प्रकाश तारेसारखा येईल ज्याने शहाण्यांना मार्ग दाखविला. माझे प्रेम आणि माझे सामर्थ्य मानवजातीस प्राप्त होईल. मी त्यांना माझा न्याय आणि दया दाखवीन. माझ्या प्रिय मुलांनो, वेळ जवळ आणि जवळ येत आहे. न थांबता प्रार्थना करा! -सर्व विवेकबुद्धीचे चमत्कार, डॉ. थॉमस डब्ल्यू. पेट्रिस्को, पी. 29
 
२. सेंट फॉस्टीनाच्या संदेशात चर्चची पुष्टी करण्याचे उच्च पातळी आहे - स्वतः पोप सेंट जॉन पॉल II कडून. सेंट फॉस्टीनाला वैयक्तिकरित्या एक प्रदीप्त अनुभव आला:
 
एकदा मला देवाच्या न्यायालयात बोलाविले गेले. मी परमेश्वरासमोर एकटा उभा राहिला. आम्ही त्याच्या उत्कटतेच्या वेळी त्याला ओळखतो म्हणून येशू प्रकट झाला. एका क्षणा नंतर, त्याच्या हातातल्या पाच पाय वगळता त्याच्या जखमा अदृश्य झाल्या. त्याचे हात, पाय आणि बाजूला. देव मला पाहतो तसाच अचानक माझ्या आत्म्याची पूर्ण अवस्था दिसली. देवाला नापसंत करणारे सर्व काही मी स्पष्टपणे पाहू शकलो. मला माहित नव्हते की अगदी छोट्या छोट्या अपराधांचेदेखील त्याला उत्तर द्यावे लागेल. -माई आत्मा मध्ये डिव्हिनेट दया, डायरी, एन. 36
 
आणि त्यानंतर तिला या जखमांमधून एकसारखाच प्रकाश दर्शविला गेला जगभरातील कार्यक्रम:
 
स्वर्गातील सर्व प्रकाश विझून जाईल आणि संपूर्ण पृथ्वीवर गडद अंधार होईल. मग वधस्तंभाचे चिन्ह आकाशात दिसून येईल, आणि ज्या तारणापासून आपले हात व तारणाचे पाय खिळले होते त्या ठिकाणाहून मोठे दिवे बाहेर येतील आणि पृथ्वीसाठी काळासाठी प्रकाश होईल. शेवटच्या दिवसाच्या अगदी आधी हे होईल. (एन. 86)
 
खरेतर, चेतावणी न्यायाच्या दिवसाआधीची शाब्दिक “दयाळूपणा” देखील असू शकते का?
 
जो माझ्या दयेच्या दाराजवळून जाण्यास नकार देतो त्याने माझ्या न्यायाच्या दारातून जावे. ” (एन. 1146)
 
3. चे संदेश लुज दे मारिया डी बोनिला बिशप जुआन गुएवरा यांचे प्राप्त झाले इम्प्रिमॅटर आणि समर्थन व्यक्त करा. 19 मार्च 2017 रोजी लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी लिहिलेः
 
[मी] असा निष्कर्ष काढला आहे की ते मानवतेला अनंतकाळच्या जीवनाकडे नेणा to्या मार्गाकडे परत येण्याचे आवाहन करीत आहेत आणि हे संदेश या काळात स्वर्गातून मिळालेले एक उपदेश आहेत ज्यामध्ये मनुष्याने ईश्वरी वचनापासून भटकू नये म्हणून काळजी घ्यावी. …. माझा विश्वास आहे की, श्रद्धा, नैतिकता आणि चांगल्या सवयीविरूद्ध प्रयत्न करणारी कोणतीही सैद्धांतिक चूक मला आढळली नाही, ज्यासाठी मी ही प्रकाशने आयएमपीआरआयएमटीयूआर देते. माझ्या आशीर्वादासह मी इथे असलेल्या “स्वर्गातील वचनांचा” चांगल्या शुभेच्छा असलेल्या प्रत्येक जीवात पुनरुत्थान करण्यासाठी शुभेच्छा देतो.
 
या जगातील मान्यतेच्या आज्ञेखाली कित्येक संदेशांमध्ये, लुझ दे मारिया “चेतावणी” आणि त्याविषयी अनुभव घेण्याविषयी बोलतात. 

 
4. च्या लेखन एलिझाबेथ किंडेलमॅन हंगेरीचे कार्डिनल एर्डोने मंजूर केले आणि पुढील खंडाने ते मंजूर केले निहिल ओबस्टेट (मॉन्सिग्नोर जोसेफ जी. प्रायर) आणि इम्प्रिमॅटर (मुख्य बिशप चार्ल्स चपूट). ती एका येत्या क्षणाबद्दल बोलते जी "सैतानाला अंध" करेल:
 
27 मार्च रोजी, प्रभु म्हणाला की पेन्टेकोस्टचा आत्मा त्याच्या सामर्थ्याने पृथ्वीवर पूर येईल आणि एक महान चमत्कार संपूर्ण मानवतेचे लक्ष वेधून घेईल. हे प्रेम ज्योत च्या कृपेचा परिणाम असेल. विश्वासाच्या अभावामुळे, पृथ्वी अंधारात शिरली आहे, परंतु पृथ्वीवर विश्वासाचा एक मोठा धक्का बसेल ... शब्द देह झाल्यापासून अशी कृपा करण्याची वेळ कधी आली नव्हती. अंधश्रद्धा सैतान जग हादरवेल. Fla द फ्लेम ऑफ लव पीपी 61, 38

Vene. व्हेनेझुएलाच्या बेटानियामधील पहिल्या अ‍ॅप्रेशनला तेथील बिशपने मान्यता दिली. देवाचे सेवक मारिया एस्पेरेंझा म्हणाले:

या प्रिय लोकांच्या सद्सद्विवेकबुद्धी हिंसकपणे हलवल्या पाहिजेत जेणेकरून ते “आपले घर व्यवस्थित लावा”… एक महान क्षण जवळ येत आहे, उज्ज्वलचा एक महान दिवस आहे ... तो मानवजातीच्या निर्णयाची वेळ आहे. 
-दोघांनाही आणि अंत टाइम्स, फ्र. पी मध्ये जोसेफ इन्नूझी 37; खंड 15-एन.2, www.sign.org वरील वैशिष्ट्यीकृत लेख

P. पोप पायक्स इलेव्हननेही या कार्यक्रमाबद्दल बोलले. ते म्हणाले की, हे ए क्रांतीविशेषतः चर्चच्या विरोधात:

संपूर्ण जग देव आणि त्याच्या चर्चविरूद्ध आहे, हे उघड आहे की त्याने आपल्या शत्रूंचा विजय स्वतःवरच राखून ठेवला आहे. हे स्पष्टपणे दिसून येईल जेव्हा आपल्या सध्याच्या सर्व दुष्ट गोष्टींचे मूळ म्हणजे प्रतिभा आणि जोश असलेल्यांना ऐहिक सुखांची इच्छा आहे आणि ते केवळ देवाचा त्याग करतात असे नाही तर त्याला पूर्णपणे नाकारतात; अशा प्रकारे असे दिसते की कोणत्याही दुय्यम एजन्सीचा उल्लेख न करता येण्यासारख्या कृतीशिवाय त्यांना इतर कोणत्याही मार्गाने देवाकडे परत आणता येणार नाही आणि अशा प्रकारे सर्वांना अलौकिक गोष्टींकडे पाहण्यास भाग पाडले जाईल आणि मोठ्याने ओरडून सांगावे लागेल: 'प्रभूकडून आले आहे काय?' उत्तीर्ण होणे आणि हे आमच्या दृष्टीने आश्चर्यकारक आहे ... एक आश्चर्यकारक आश्चर्य होईल, जे जग आश्चर्यचकित करेल. हे आश्चर्य क्रांतीच्या विजयानंतर होईल. चर्चला खूप त्रास होईल. तिचे नोकर आणि तिचा सरदार यांची थट्टा केली जाईल, त्याला चाबकाचे फटके व शहीद केले जाईल. -संदेष्टे व आमचे टाइम्स, रेव्ह. गेराल्ड कुलेटन; पी. 206

St.. सेंट एडमंड कॅम्पियन घोषितः

मी एक महान दिवस उच्चारला ... ज्यात भयानक न्यायाधीशांनी सर्व पुरुषांच्या विवेकबुद्धी प्रकट केल्या पाहिजेत आणि प्रत्येक धर्मातील प्रत्येक मनुष्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हा परिवर्तनाचा दिवस आहे, हा महान दिवस आहे ज्याचा मी धमकी देत ​​होतो, कल्याणकरता सोयीस्कर आणि सर्व विद्वानांसाठी भयंकर. -कोबेटचे राज्य चाचण्यांचे संपूर्ण संग्रह, खंड मी, पी. 1063

दुस words्या शब्दांत, मॅगिस्टरियमच्या पाठीशी असलेले “पुरेसे पुरावे” आहेत जे “चेतावणी” या कल्पनेला “विश्वासाचे पात्र” समजतील. पण हे शास्त्रात आहे का?

 

पवित्र शास्त्र:

चेतावणीचा पहिला संकेत जुना करार आहे. जेव्हा इस्राएल लोक पापामध्ये अडचणीत पडले, तेव्हा परमेश्वराने त्यांना शिक्षा करण्यासाठी एक जळते साप पाठविला.

तेव्हा लोक मोशेकडे गेले आणि म्हणाले, “आम्ही परमेश्वराची आणि तुमच्या विरुद्ध बाजूंनी बोललो आहोत. परमेश्वराला प्रार्थना कर की त्याने आपल्यातून साप काढून घ्यावेत. ” म्हणून मोशेने लोकांसाठी प्रार्थना केली. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, “एक जळते साप तयार कर आणि त्याच्या खांबावर ठेव. आणि चावलेल्या प्रत्येकजणाने ते पाहिल्यावर जिवंत होईल. ” तेव्हा मोशेने एक पितळेचा साप बनविला आणि तो खांबावर ठेवला; आणि जर एखाद्याला साप चावला तर तो पितळेच्या सर्पाकडे बघून जिवंत असे. (संख्या 21: 7-9)

या पूर्वदृष्टीने, अर्थातच, क्रॉस, प्रभूच्या दिवसाआधी “चिन्हे” म्हणून या शेवटच्या काळात त्याचा प्रतिकार करतो.

मग प्रकटीकरण अध्याय:: १२-१ a मध्ये एक उतारा आहे की उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे, काहीही वर्णन करणे कठीण आहे परंतु “सूक्ष्मदर्शना” म्हणून (जसे की फ्र. स्टेफॅनो गोबी ठेवा). येथे, सेंट जॉन सहाव्या सीलच्या उद्घाटनाचे वर्णन करतात:

… मोठा भूकंप झाला; आणि सूर्य काळातील कपड्यांसारखा काळा झाला, पौर्णिमा रक्तासारखी झाली, आणि आकाशातील तारे पृथ्वीवर पडले… मग पृथ्वीवरील राजे, लोक, सरदार, श्रीमंत व बलवान आणि प्रत्येकजण, गुलाम व स्वतंत्र, गुहेत आणि डोंगराच्या खडकांमधे लपून बसले. त्यांनी पर्वतांना आणि खडकांना हाक मारली, “आमच्यावर पडा आणि सिंहासनावर बसलेल्याच्या सिंहासनावरुन आणि कोक of्याच्या रागापासून लपवा. कारण त्यांच्या रागाचा मोठा दिवस आला आहे आणि त्याच्यापुढे कोण उभे राहू शकेल? (रेव्ह 6: 15-17)

या घटनेचा स्पष्टपणे जगाचा अंत नाही किंवा शेवटचा निकाल नाही. परंतु स्पष्टपणे, जगासाठी हा दया आणि न्यायाचा क्षण आहे कारण देव आपल्या देवदूतांना आपल्या सेवकांच्या कपाळांना चिन्हांकित करण्याची सूचना देतो (रेव्ह 7: 3). दया आणि न्याय या दोहोंचे प्रतिबिंब हेडे येथे आणि फॉस्टीनाच्या प्रकटीकरणांमध्ये बोलले गेले.

प्रकटीकरणाच्या Chapter व्या अध्यायात जवळजवळ शब्दशः प्रतिध्वनी व्यक्त करताना, येशूने “शेवटल्या काळा” विषयी संकुचित केलेल्या संक्षिप्त भाषणात या घटनेविषयी बोलले असावे.

त्या दिवसांच्या संकष्टानंतर लगेच, सूर्य अंधकारमय होईल व चंद्र आपला प्रकाश देणार नाही. तारे आकाशातून पडतील आणि आकाशातील शक्ती डळमळतील. आणि मग मनुष्याच्या पुत्राचे चिन्ह स्वर्गात दिसून येईल, आणि पृथ्वीवरील सर्व लोक शोक करतील… (मॅट 24: 29-30)

संदेष्टा जखhari्यासुद्धा या घटनेस सूचित करतो:

मी दावीदाच्या व यरुशलेमाच्या लोकांबद्दल दया व विनंति करणारा आत्मा ओतीन. मग ज्याने त्यांना छेदन केले आहे त्याच्याकडे पाहून ते त्याच्यासाठी शोक करतील, जसे की एकुलत्या एका मुलासाठी शोक केला जाईल. एखाद्याने प्रथम जन्मलेल्या मुलावर रडल्यामुळे त्याच्याबद्दल काळजीपूर्वक रडावे. त्यादिवशी यरुशलेमेतील शोक मेगीदादोच्या मैदानात हदाद-रिम्मोनसाठी शोक करण्याइतके महान असेल. (12: 10-11)

सेंट मॅथ्यू आणि जखec्या दोघेही सेंट फॉस्टीनाच्या प्रकटीकरणात तसेच इतर द्रष्टे प्रतिध्वनीत आहेत ज्यांनी अगदी सारख्याच गोष्टींचे वर्णन केले आहे, जसे की जेनिफर , एक अमेरिकन दूरदर्शी. तिचे संदेश जॉन पॉल II ला सादर केल्यावर व्हॅटिकन धर्मगुरू, पोलिश सचिवालय, स्टेट मॉन्सिन्गोर पावेल पेटास्निक यांनी त्याचे समर्थन केले. 12 सप्टेंबर 2003 रोजी तिने आपल्या दृष्टीने वर्णन केलेः

जेव्हा मी वर पाहिले तेव्हा मला दिसते की येशूला वधस्तंभावर रक्तस्त्राव होत आहे आणि लोक त्यांच्या गुडघ्यावर पडत आहेत. येशू नंतर मला सांगते, “जसा मी त्यांचा आत्मा पाहतो तसे ते त्यांना पाहतील.” मी येशूवर इतक्या स्पष्टपणे जखमा पाहू शकतो आणि येशू म्हणतो, "त्यांनी माझ्या सर्वात पवित्र हृदयात जोडलेली प्रत्येक जखम ते पाहतील."


अखेरीस, किंडलमॅनच्या संदेशात सांगितल्याप्रमाणे “सैतानाला आंधळे करणे” याचा अर्थ रेव 12: 9-10 मध्ये आहे:

आणि तो प्रचंड साप, सैतान आणि सैतान म्हटलेला तो संपूर्ण सर्प खाली पृथ्वीवर फेकला गेला आणि त्याचे देवदूत त्याच्याबरोबर खाली टाकले गेले. मग मी स्वर्गात एक मोठा आवाज ऐकला. तो म्हणाला, “आता आपला तारणारा, सामर्थ्य, देवाचे राज्य व त्याच्या ख्रिस्ताचा अधिकार आला आहे. कारण आपल्या बंधूना दोष लावणा has्यास ठार मारले गेले आहे. आमच्या देवासमोर

हा परिच्छेद हेडे येथे असलेल्या संदेशास देखील समर्थन देतो जेथे ख्रिस्त म्हणतो की त्याचे राज्य “फ्लॅश” मध्ये अंतःकरणात येईल. उपरोक्त मुलाच्या बोधकथेच्या प्रकाशात वरील सर्व गोष्टींचा विचार करा. त्याच्या पापाच्या डुक्करात दबून असतानाही त्याला “विवेकाचा प्रकाश” होता: “मी माझ्या वडिलांचे घर का सोडले?” (सीएफ. लूक 15: 18-19) अंतिम पिढय़ापूर्वी या पिढीसाठी चेतावणी हा मूलत: “उधळपट्टी” क्षण आहे आणि शेवटी, शांतीच्या युगाआधी जगाचे शुद्धीकरण (पहा टाइमलाइन).

त्या सर्वांनी असे म्हटले आहे की पवित्र शास्त्रात “चेतावणी” देण्याच्या भविष्यवाणीचे स्पष्टपणे परस्पर सहकार्य केले जाण्याची गरज नाही - हे केवळ पवित्र शास्त्र किंवा पवित्र परंपरेचा विरोध करू शकत नाही. उदाहरणार्थ सेंट मार्गरेट मेरीला सेक्रेड हार्टचा साक्षात्कार घ्या. या भक्तीचा कोणताही शास्त्रीय भाग नाही, स्वतःजरी येशूने तिला सांगितले की हे त्याचे असेल “शेवटचा प्रयत्न” सैतानाच्या साम्राज्यातून माणसांना माघार घेण्यासाठी. अर्थात, दैवी दया, येणा worldwide्या जगभरातील arप्लिकेशन्स, भेटवस्तू आणि असंख्य मार्गांनी दिलेली भेट ही सर्व त्याच्या पवित्र अंत: करणात बहरण्याचा भाग आहे.

खरं तर, बहुतेक भविष्यवाण्या फक्त आधीपासूनच प्रकट झालेल्या गोष्टींचे प्रतिध्वनी असतात, परंतु काहीवेळा अधिक तपशीलांसह. कॅटेकिसममध्ये सांगितल्याप्रमाणे ते फक्त त्यांची भूमिका पार पाडतात:

ख्रिस्ताची निश्चित प्रकटीकरण सुधारणे किंवा पूर्ण करणे [तथाकथित "खाजगी" प्रकटीकरण '] नाही, परंतु इतिहासाच्या विशिष्ट कालावधीत त्याद्वारे संपूर्णपणे जगण्यात मदत करण्यासाठी ... -कॅथोलिक चुर्कचा कॅटेकिझमएच, एन. 67

Arkमार्क माललेट


 

संबंधित वाचन

आपण खाजगी प्रकटीकरणकडे दुर्लक्ष करू शकता?

भविष्यवाणी योग्य प्रकारे समजली

उदात्त तासात प्रवेश करणे

प्रकाशाचा महान दिवस

पहाः

चेतावणी - सहावा शिक्का

वादळाचा डोळा - सातवा शिक्का

 

पोस्ट आमच्या सहयोगकर्त्यांकडून, विवेकाचा प्रकाश.