जेनिफर - एक महान थरथरणा .्या

येशूला जेनिफर :

… पृथ्वीने मानवजातीला त्याच्या पापांची खोली दाखवायला सुरुवात केली आहे, आणि आतापर्यंत, तुमची चिन्हे पुष्कळ प्रमाणात थरथरणार आहेत. - जुलै 20, 2005

माझ्या लोकांनो, वेळ आली आहे, आता वेळ आली आहे आणि झोपी गेलेले डोंगर लवकरच जागृत होतील. जे समुद्राच्या खोल पाण्यात झोपी गेले आहेत तेसुद्धा प्रचंड सामर्थ्याने जागे होतील. Ayमेय 30, 2004

मुलांनो, ज्वालामुखींच्या क्रोधामुळे मानवता आश्चर्यचकित होईल. माणूस पुन्हा सूर्याच्या उष्णतेशिवाय जगेल. प्रार्थना करा ... यलोस्टोन ज्वालामुखी निर्दयपणे सर्व मानवतेला पीडा देईल. Ct ऑक्टोबर 6, 2017

कोस्ट टू किना you्यावर आपणास पृथ्वी हादरण्याचा एक लहरी प्रभाव दिसेल आणि आपल्याला संपूर्ण पृथ्वीवर प्रचंड व्यत्यय दिसतील. कारण या दृष्टान्तात मी तुम्हाला दाखविल्याप्रमाणे या पृथ्वीचे काही भाग आगीत पडणा .्या राखाप्रमाणे विखरतील. E फेब्रुवारी 4, 2004

 

हे सुद्धा पहा जेव्हा पृथ्वी रडेल मार्क माललेट यांनी

पोस्ट जेनिफर, संदेश, दैवी अध्यादेश.