भाग 6: फ्रान्स मिशेल रॉड्रिग - मॅथ्यू 24 बायबल स्पॅक्स अवर टाइम्स मध्ये

फ्र. मिशेल मॅथ्यूच्या गॉस्पेल, अध्याय 24 मधील काही परिच्छेदांचा अर्थ आपल्या काळातील, शेवटच्या काळाशी संबंधित आहे.

पुढे वाचा