लुईसा पिककारेटा - दैवी प्रेमाचा युग

शांतीचा युग - दैवी प्रेमाचा एक सत्यापित युग - लवकरच जगावर हे पहायला मिळणार आहे, असे गौरवशाली आणि रोमांचक वास्तव आहे की त्याच्या तपशीलांवर चर्चा करण्यापूर्वी, आपण येशूच्या शब्दांमधून एक गोष्ट पूर्णपणे स्पष्ट केली पाहिजे लुईसा पिककारेटा : हे स्वर्गातील सर्व आहे.

युगाबद्दल शिकल्यानंतर काही लोकांच्या मनात येऊ शकणार्‍या चिंतेचे कारण म्हणजे “हे स्वर्गातूनच आपले लक्ष विचलित होऊ शकते - अंतिम 'शांतीचा युग'? "

उत्तर, फक्त, आहे: ते नसावे!

शांतीचा युग स्वतःच निश्चित नाही. हा एक अधिक किंवा कमी संक्षिप्त आहे (अनेक दशके असो किंवा अनेक शतके यात थोडा फरक पडला असेल तरी), पृथ्वीवरील ऐहिक कालखंड - त्याऐवजी हे स्पष्टपणे सांगायचे म्हणजे - स्वर्ग उंचावण्यासाठी संत बनवण्याचा कारखाना. येशू लुईसाला सांगतो:

मनुष्याचा शेवट स्वर्ग आहे आणि ज्याच्याकडे माझ्या दैवी इच्छेचे मूळ आहे, तिची सर्व कामे स्वर्गात वाहतात, जिचा अंत तिच्या जिवापर्यंत पोचलाच पाहिजे, आणि तिचा अंत होणार नाही या घटनेचे मूळ म्हणून. (एप्रिल 4, 1931)

म्हणूनच तुम्ही शांतीच्या युगात जिवंत आहात की नाही याचा विचार करण्यास स्वतःला वेळ घालवू नये; आणि, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपण स्वत: ला या समान प्रश्नावर भांडण्याची परवानगी देऊ नका. ऐहिकतेची उंची म्हणजे पृथ्वीवरील जगातील वास्तव्य सुरक्षित करण्यासाठी धडपड करून इराच्या अभ्यासाला प्रतिसाद देणे. पवित्र शहादतीच्या कल्पनेने अजूनही आपल्यास उत्तेजन दिले पाहिजे जितके हे सर्व ख्रिश्चनांना नेहमीच प्रेरणा देते. केवळ ते प्रेरणा गमावणे आपल्यासाठी किती शोकांतिका ठरेल कारण यामुळे "युगात राहण्याची क्षमता कमी होईल"! ते हास्यास्पद असेल. स्वर्गात राहणा्या पृथ्वीवरील लोकांपेक्षा शांतीच्या युगाचा उपभोग घेतील. जे युगापूर्वी मरतात आणि स्वर्गात प्रवेश करतात त्यांना मृत्यू होण्यापूर्वी युगात “बनवलेल्या” लोकांपेक्षा कितीतरी अधिक धन्यता वाटेल.

त्याऐवजी आपण इराची आतुरतेने वाट पाहत राहिले पाहिजे आणि त्वरीत करण्यासाठी जितके शक्य असेल ते करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे - येशू ल्युइसाला सांगतो म्हणून “सतत” रडत रहा.तुमच्या फियाटचे राज्य येवो, आणि तुमची इच्छा स्वर्गात आहे तसे पृथ्वीवरही पूर्ण होऊ द्या!”कारण -आमला हे समजले आहे की स्वर्गात शाश्वत वैभव निर्माण करण्यासाठी युगात इतर कोणत्याही पृथ्वीची परिस्थिती नसते. खरंच, एराचा आनंद प्रचंड असेल; परंतु हे आपले अंतिम नशिब नाही, आपले शेवट नाही आणि स्वर्गातील आनंदाने हे पूर्णपणे बुडलेले आहे. येशू लुईसाला सांगतो:

“… [दिव्य इच्छेनुसार जगणे] केवळ धन्य फादरलँडमध्येच राज्य करणा the्या आनंदाची भरपाई करते.” (जानेवारी 30, 1927) "हेच कारण आहे की आम्ही नेहमीच आमची इच्छा पूर्ण केली पाहिजे, हे आपल्याला ठाऊक आहे कारण आम्हाला आपल्या प्रिय मुलांसह स्वर्गाचे वास्तव्य करायचे आहे." (जून 6, 1935)

येथे आपण पाहतो की येशू त्यास आणखी बोथटपणे म्हणतो: त्याची संपूर्ण योजना आपल्या प्रिय मुलांबरोबर स्वर्ग गाजवणे आहे. युग हे यासाठी शेवटचे साधन आहे.

परंतु आता आपण युगाच्या पूर्वानुमानाकडे योग्य दृष्टीकोनातून जाऊ शकतो, तर खरोखर ते किती गौरवशाली असेल याचा विचार करून आपण काहीही मागे धरू नये! त्या दिशेने, आपण या दिव्य लाइव्हच्या युगाच्या वैभवाबद्दल लुइसाला केलेल्या येशूच्या प्रकटीकरणाच्या छोट्याशा झलकांचे पुनरावलोकन करूया.

येशूला लुईसा पिककारेटा :

अहो, माझी मुलगी, प्राणी नेहमीच वाईटावर अधिक स्पर्धा करते. किती विनाशाचे ते तयार करीत आहेत! ते स्वत: ला वाइटापासून दूर नेतात. परंतु ते त्यांच्या मार्गावर जात असताना, मी माझ्या फियाट व्हॉलांटास तुआ (“तुझे काम पूर्ण होईल”) च्या पूर्ण आणि पूर्णतेसह स्वत: वर ताबा घेईन जेणेकरुन माझी इच्छा पृथ्वीवर राज्य करेल - परंतु सर्व नवीन पद्धतीने. अहो, मला माणसाच्या प्रेमात घोटाळायचा आहे! म्हणून, लक्ष द्या. आपण माझ्याबरोबर आकाशाचे आणि दैवी प्रेमाचे हे युग तयार करावे अशी माझी इच्छा आहे. (8 फेब्रुवारी 1921)

मी उत्सुकतेने वाट पाहत आहे की माझी इच्छाशक्ती ज्ञात असेल आणि प्राणी त्यात राहू शकतात. मग मी इतका समृद्धी दर्शवितो की प्रत्येक आत्मा एक नवीन निर्मिती-सुंदर सारखा असेल परंतु इतरांपेक्षा वेगळा असेल. मी स्वत: ला आनंद देईन; मी तिचे अपूचित आर्किटेक्ट होईल; मी माझी सर्व क्रिएटिव्ह आर्ट प्रदर्शित करेन ... ओ, मी याबद्दल किती उत्कंठित आहे; मला ते कसे पाहिजे आहे; मी किती तळमळत आहे! निर्मिती संपली नाही. मी अद्याप माझ्या सर्वात सुंदर कामे करण्यास बाकी आहेत. (7 फेब्रुवारी 1938)

माझी मुलगी, जेव्हा माझ्या इच्छेचे पृथ्वीवर राज्य असेल आणि ते तेथे राहतील तेव्हा विश्वासात यापुढे कोणतीही सावली असणार नाही, यापुढे रहस्य नाही, परंतु सर्व काही स्पष्ट आणि निश्चित असेल. माझ्या विभाजनाचा प्रकाश त्यांच्या निर्माणकर्त्याची स्पष्ट दृष्टी निर्माण करेल. त्याच्या प्रेमासाठी त्याने जे काही केले त्यामध्ये सर्व प्राणी त्यांच्या स्वत: च्या हातांनी त्याला स्पर्श करतील. मानवी इच्छाशक्ती आता विश्वासाची छाया आहे; आकांक्षा हे ढग आहेत ज्याने त्याचा स्पष्ट प्रकाश अस्पष्ट करतो आणि सूर्यप्रकाशाच्या रुपात हे घडते जेव्हा घनदाट ढग कमी हवेमध्ये तयार होतात: सूर्य तिथे असला तरी ढग प्रकाशाच्या विरूद्ध जातील आणि जणू काही अंधार असल्यासारखे दिसत आहे. रात्रीची वेळ होती; आणि जर एखाद्याने सूर्याकडे कधी पाहिले नसते तर, सूर्य आहे असा विश्वास ठेवणे त्याला कठीण जाईल. पण जर एखादा जोरदार वारा ढगांना विसरला, तर सूर्य अस्तित्त्वात नाही, असे म्हणण्याची हिंमत कोण करेल कारण ते त्याच्या स्वत: च्या हातांनी प्रकाश देतील? अशी अवस्था आहे ज्यामध्ये विश्वास स्वतःस सापडतो कारण माझी इच्छाशक्ती राज्य करत नाही. ते बहुतेक आंधळ्या लोकांसारखे आहेत ज्यांनी देव अस्तित्त्वात आहे यावर इतरांवर विश्वास ठेवला पाहिजे परंतु जेव्हा माझा दिव्य फिया राज्य करतो, तेव्हा त्यांचा प्रकाश त्यांच्या निर्माणकर्त्याच्या अस्तित्वाला त्यांच्या स्वत: च्या हातांनी स्पर्श करेल; म्हणून यापुढे इतरांनी ते सांगणे आवश्यक होणार नाही - छाया, ढग यापुढे अस्तित्त्वात नाहीत. ” हे सांगत असतानाच, येशूने त्याच्या मनातून एक आनंद आणला व प्रकाश प्रकाश आला, जे सृष्टीला अधिक जीवन देईल; आणि प्रेमावर भर देऊन त्याने पुढे म्हटले: “मी माझ्या इच्छेच्या राज्याची किती आतुरतेने वाट पाहत आहे. ते प्राण्यांच्या त्रास आणि आमच्या दु: खाचा अंत करेल. स्वर्ग आणि पृथ्वी एकत्र हसतील; आमचे मेजवानी आणि त्यांचे सृष्टीच्या प्रारंभाच्या क्रमाने पुनरुत्थान होईल; आम्ही सर्व गोष्टींवर पडदा ठेवू म्हणजे मेजवानी पुन्हा कधीही अडवू नये. (29 जून 1928)

आता, जसे [आदम] यांनी स्वतःहून आपली दैवी इच्छा नाकारली, तसतसे आपल्या फियाटने त्याचे जीवन आणि तो धारण करणारा उपग्रह मागे घेतला; म्हणूनच तो सर्व गोष्टींच्या ज्ञानाच्या (सत्य आणि शुद्ध) प्रकाशाशिवाय अंधारातच राहिला. म्हणून जीवात माय लाईफच्या पुनरुत्थानासह, त्याची गिफ्ट ऑफ इंफ्युक्ड सायन्स परत येईल. ही भेटवस्तू माझ्या दिव्य इच्छेपासून अविभाज्य आहे, कारण उष्णतेपासून प्रकाश अविभाज्य आहे, आणि जिथे त्याचे राज्य होते, त्या आत्म्याच्या खोलीत प्रकाशाने भरलेल्या डोळ्याचे रुपांतर होते, या दिव्य डोळ्याकडे बघून, तिला देवाचे आणि त्याचे ज्ञान प्राप्त होते एखाद्या सृष्टीसाठी शक्य तितक्या गोष्टी तयार केल्या. आता माई विल माघार घेतो, डोळा आंधळाच राहिला, कारण ज्याने दृश्यासाठी अ‍ॅनिमेट केले तोच निघून गेला, म्हणजे असे म्हणतात की, यापुढे त्या जीवनाचे ऑपरेटिंग लाइफ राहिले नाही. (22 मे 1932)

मग, हो !, माझ्या व्हॉलेशनला कसे करावे आणि काय करावे हे माहित असलेल्या उपक्रम पाहिले जातील. सर्वकाही रूपांतरित होईल ... माझी इच्छाशक्ती अधिक चांगले प्रदर्शन करेल, इतकेच नाही, तर संपूर्ण स्वर्ग आणि संपूर्ण पृथ्वीसाठी यापूर्वी कधीही न पाहिलेले विलक्षण सुंदरतेचे एक नवीन जादू तयार होईल. (9 जून 1929)

म्हणूनच एकदा दैवी इच्छाशक्ती आणि मानवाचे सामंजस्य स्थापित झाल्यावर, दैवीला सत्ता आणि सत्ता दिली गेली, ती आपल्या हव्यासापोटी, मानवी स्वभाव वाईट परिणाम गमावतो आणि तो आपल्या सृजनशील हातातून आल्याप्रमाणेच सुंदर राहतो. आता स्वर्गीय राणीमध्ये आमचे सर्व कार्य तिच्या मानवी इच्छेनुसार होते, ज्याने आमचे अधिराज्य आनंदाने प्राप्त केले; आणि आमची इच्छाशक्ती, तिच्याकडून कोणताही विरोध न मिळाल्यामुळे, ग्रेसचे उपक्रम चालविते आणि माझ्या दैवी विभाजनामुळे ती पवित्र राहिली आणि इतर प्राण्यांना जे दु: ख व दुष्परिणाम वाटले त्या जाणवल्या नाहीत. म्हणूनच, माझी मुलगी, एकदा कारण काढून टाकल्यानंतर परिणाम समाप्त होतात. अरे! जर माझी दैवी इच्छा निर्माण करेल आणि त्यामध्ये राज्य करील तर ती त्यांच्यातील सर्व वाईट गोष्टी दूर करेल आणि सर्व गोष्टींबरोबरच आत्मा आणि शरीराशी संपर्क साधेल. (30 जुलै 1929)

माझ्या मुली, तुला हे समजलेच पाहिजे की शरीराने काहीही वाईट केले नाही, परंतु सर्व वाईट काम मनुष्याच्या इच्छेने केले गेले. पाप करण्यापूर्वी, अ‍ॅडमने माझ्या आत्म्यात माझ्या दैवी इच्छेचे संपूर्ण जीवन ठेवले होते; एकजण म्हणू शकतो की तो इतका भरला होता की, तो इतका भरून गेला की इतका तो बाहेरून वाहत गेला. तर, माझ्या इच्छेनुसार, मानवाने बाहेरून प्रकाशाचे रुपांतर केले आणि तिच्या निर्मात्याच्या सुगंधांचे उत्सर्जन केले - सौंदर्य, पवित्रता आणि संपूर्ण आरोग्याचे सुगंध; त्याच्या इच्छेमधून बाहेर पडलेल्या शुद्धतेचे, सामर्थ्याचे सुगंध, ज्यास अनेक तेजस्वी ढग आवडतात. आणि शरीर या श्वासोच्छवासाने इतके सुशोभित झाले होते की, त्याला एक सुंदर, जोमदार, तेजस्वी, अत्यंत निरोगी, एक मोहक कृपेने पाहणे फारच आनंददायक वाटले ... [पडल्यानंतर, शरीर] दुर्बल झाले आणि सर्व गोष्टींच्या अधीन राहिले, सामायिक करीत मानवी इच्छेच्या सर्व वाईट गोष्टींमध्ये, जसे त्याने चांगल्या गोष्टींमध्ये भाग घेतला होता… म्हणूनच, जर माझ्या ईश्वरी इच्छेचे जीवन प्राप्त करून मानवाची इच्छा बरे झाली तर मानवी स्वभावातील सर्व वाईट गोष्टींना यापुढे जीवन मिळणार नाही. जर तर, जादू. (7 जुलै, 1928)

सेलेस्टल फादरलँडच्या प्रतिध्वनीत क्रिएशनमध्ये संगीत, रॉयल मार्च, गोलाकार, स्वर्ग, सूर्य, समुद्र आणि सर्व आपापसांत सुव्यवस्था आणि परिपूर्ण सुसंवाद आहे आणि ते सतत फिरत असतात. ही ऑर्डर, ही समरसता आणि या सभोवताल फिरत न थांबता अशी प्रशंसनीय वृदांवनाच्या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी असलेले संगीत आणि संगीत तयार करते, असे म्हटले जाऊ शकते की सर्वोच्च वाद्याच्या श्वासांसारखे अनेक वाद्य सारख्या सर्व तयार केलेल्या वस्तूंमध्ये वाहणे, आणि सर्वात सुंदर बनविणे होय. सर्व धून, जसे की, जर प्राणी हे ऐकू शकले, तर ते उत्साही राहतील. आता, सर्वोच्च फियाटच्या किंगडममध्ये सेलेस्टल फादरलँडच्या संगीत आणि क्रिएशनच्या संगीताची प्रतिध्वनी असेल. (जानेवारी 28, 1927)

[सर्वात उंच पर्वतापासून ते सर्वात लहान फुलांपर्यंत निसर्गाच्या विविध आनंदांबद्दल बोलल्यानंतर, येशू लुईसाला म्हणाला:] आता, माझी मुलगी, मानवी स्वभावाच्या क्रमानेही असे काही असतील जे स्वर्गात आणि पवित्रतेत मागे टाकतील. सौंदर्य काही सूर्य, काही समुद्र, काही फुलांची पृथ्वी, काही पर्वत उंच, काही लहान लहान फूल, काही लहान वनस्पती आणि काही उंच झाड. आणि जरी मनुष्याने माझ्या इच्छेपासून माघार घ्यावी, जरी मी मानवी शृंखलाप्रमाणे, शृंखला, सर्व वस्तू आणि त्यांची सौंदर्य आणि सर्व सौंदर्य वाढवण्याइतके शतके वाढवतो - आणि त्याहूनही अधिक प्रशंसनीय आणि पुढे जाऊ शकू आणि मोहक मार्ग. (15 मे 1926)

आपल्याला दैवी प्रेमाचा हा गौरवशाली युग लवकरच यायचा आहे? मग लवकर त्याचे आगमन!

पोस्ट लुईसा पिककारेटा, संदेश.