लुईसा पिकार्रेटा - अध्यादेशांवर

येशू सांगतो लुईसा पिककारेटा :

माझी मुलगी, आपण [शिस्त] पाहिलेली प्रत्येक गोष्ट मानवी कुटुंबास शुद्ध आणि तयार करण्यास देईल. अशांतता पुन्हा व्यवस्थित करण्यासाठी आणि अधिक सुंदर गोष्टी बनविण्याकरिता विध्वंस करेल. कोसळणारी इमारत जर तुटलेली नसेल तर त्या नवीन अवशेषांवर नवीन आणि अधिक सुंदर इमारत तयार केली जाऊ शकत नाही. मी माझ्या दिव्य इच्छेच्या पूर्तीसाठी सर्व काही हलवून घेईन. ... जेव्हा आम्ही डिक्री करतो तेव्हा सर्व काही झाले; आमच्यामध्ये, आम्हाला पाहिजे ते पूर्ण करण्यासाठी डिक्री करणे पुरेसे आहे. म्हणूनच आपल्यास कठीण वाटणारे सर्व काही आमच्या सामर्थ्याने सुलभ होईल. (30 एप्रिलth, 1928)

कोणतीही अट अनियंत्रित नाही; ते किंगडम ऑफ किंगडमसाठी जग वाचत आहेत!

येशूसाठी इतर कोणालाही अध्यापन करणे अधिक कठीण आहे; कारण शिस्त लावणे - किंवा अनुशासनास परवानगी देणे - तो स्वत: च्या गूढ शरीरावर शिस्त लावतो. तो फक्त हे सहन करू शकतो कारण अध्यादेशानंतर पृथ्वीवर काय घडेल हे तो पाहतो. येशू लुईसाला सांगतो:

आणि जर आपल्यात जीवनात आपल्या इच्छेनुसार राज्य करण्याची आपली खात्री नसती तर तिच्यात आपले जीवन निर्माण करण्यासाठी आपले प्रेम सृष्टी पूर्णपणे बर्न करेल आणि ते कमी करेल; आणि जर हे बरेच समर्थन करते आणि सहन करतेकारण असे आहे की आम्ही आपला वेळ जाणतो. (30 मे 1932)

शब्दात: अध्यादेश प्रामुख्याने दंडात्मक नाहीत; ते पूर्वतयारी आणि खरोखरच लवचिक आहेत.

ते का उद्धार आहेत? कारण बहुतेक लोक संकटांतून खरोखर देवाकडे वळतील. देव आपल्या मुलांना इतका आवडतो की तो अस्सल गोष्टींचा आश्रय घेण्यापूर्वी इतर सर्व गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करेल - परंतु, सर्वात वाईट ऐहिक शिक्षा अनंतकाळच्या शिक्षेपेक्षा अगदीच चांगली आहे. यापूर्वीच उद्धृत केलेल्या एका रकान्यात येशू लुईसाला देखील सांगतो:

“माझी मुलगी, धैर्य, प्रत्येक गोष्ट माझ्या इच्छेच्या विजयासाठी उपयोगी पडेल. मी संप केल्यास, मी बरे करू इच्छित आहे कारण आहे.  माझे प्रेम इतके आहे की जेव्हा मी प्रेम आणि कृपेच्या मार्गाने विजय मिळवू शकत नाही, तेव्हा मी दहशत व भीती दाखवून विजय मिळविण्याचा प्रयत्न करतो. मानवी कमकुवतपणा इतका आहे की बर्‍याच वेळा तो माय ग्रेस्सची पर्वा करीत नाही, तो माय व्हॉइससाठी बहिरा आहे, तो माय लव्हवर हसतो. परंतु त्याच्या त्वचेला स्पर्श करणे, नैसर्गिक जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी काढून टाकण्यासाठी हे पुरेसे आहे की यामुळे त्याचा अभिमान कमी होतो. त्याला इतका अपमान वाटतो की तो स्वत: ला चिंधी बनवितो आणि मी माझ्याबरोबर जे काही करतो ते करतो. विशेषत: जर त्यांच्याकडे प्रामाणिकपणाचा आणि अडथळा आणणारी इच्छा नसेल तर, एका शिक्षेने स्वत: ला कबरेच्या काठावर पाहणे पुरेसे आहे - तो माझ्याकडे परत येतो. ” (6 जून 1935)

देव हे प्रेम आहे. म्हणूनच, देवाची अस्सल कृत्ये - प्रत्यक्ष किंवा केवळ परवानगीच्या हेतूने केलेली - ही प्रेमाची कृत्ये आहेत. ते विसरू नका आणि आपण अधिक तपशीलांवर विचार करूया.

[तथापि, अधिक तपशील देण्यापूर्वी मी थोडक्यात लक्षात घेतले पाहिजे की लुईसाचे प्रकटीकरण हे पृथ्वीवरील सर्व घटनांसाठी विस्तृत रोड नकाशाचा हेतू नाही. लवकरच या पृथ्वीवर बर्‍याच महत्वाच्या गोष्टी येत आहेत ज्या माझ्या माहितीनुसार लुईसाच्या लेखनात सांगितल्या गेलेल्या नाहीत (उदाहरणार्थ, चेतावणी, अंधकाराचे तीन दिवस, ख्रिस्तविरोधी); म्हणूनच, स्वर्गातील सर्व प्रामाणिक कॉल ऐकणे चालू ठेवणे आणि लुइसच्या प्रकटीकरणात सर्वकाही स्पष्टपणे ठेवण्याची अपेक्षा न ठेवण्याचे महत्त्व.]

 अस्सलपणाचा एक पैलू म्हणजे घटकांचे नैसर्गिक बंड.

… तयार केलेल्या गोष्टींचा सन्मान होतो जेव्हा ते एखाद्या जीवनाची सेवा करतात जो त्याच इच्छेने प्रेरित होतो ज्यामुळे त्यांचे जीवन बनते. दुसरीकडे, जेव्हा माझी इच्छा पूर्ण करीत नाही अशा माणसाची सेवा करावी लागते तेव्हा माझी इच्छा त्यासारख्या निर्मित गोष्टींमध्ये दुःखाची वृत्ती घेते. म्हणूनच असे घडते की बर्‍याच वेळा मनुष्याने आपल्याविरूद्ध गोष्टी घडवून आणल्या आहेत, ते त्याला ठार मारतात आणि त्यांना शिक्षा करतात.कारण ते मनुष्यापेक्षा श्रेष्ठ बनतात, कारण त्यांच्या सृष्टीच्या आरंभापासूनच ते दैवी इच्छाशक्ती जिवंत ठेवतात आणि मानव आपल्या शरीरावर खाली उतरला आहे. कारण तो आपल्या निर्माणकर्त्याची इच्छा पूर्ण करीत नाही. स्वत: मध्ये (15 ऑगस्ट 1925)

हे कदाचित काहींना विचित्र वाटेल, परंतु हे लक्षात ठेवा की हे केवळ पदार्थांचे स्वरुप नाही. येशू लुईसाला असे कधीच म्हणत नाही की निसर्गातील कोणतीही गोष्ट स्वतःच दैवी आहे (लुईसाच्या प्रकटीकरणामध्ये पेंथेटिक काहीही नाही) किंवा भौतिक जगाचा कोणताही भाग दैवी निसर्गाचा एक विशिष्ट शाब्दिक अवतार आहे. परंतु तो वारंवार लुईसाला सांगतो की सर्व सृष्टी एक म्हणून काम करते पडदा त्याच्या इच्छेचा. परंतु, सर्व भौतिक सृष्टीमध्ये, केवळ मनुष्यास कारण आहे; केवळ माणूसच दैवी इच्छेविरुद्ध बंड करू शकतो. जेव्हा मनुष्याने असे केले - आणि आज मानवजातीने इतिहासाच्या कोणत्याही टप्प्यापेक्षा बरेच काही केले आहे - तेव्हा घटक स्वतःच एका विशिष्ट अर्थाने मनुष्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरतात, जरी त्यांनी दैवी इच्छेविरूद्ध बंड केले नाही; अशाप्रकारे, माणसापेक्षा “स्वतःला शोधणे”, ज्याची सेवा करण्याच्या उद्देशाने ते अस्तित्वात आहेत, ते मनुष्याला शिस्त लावण्यात “कलते” बनतात. ही खरोखर गूढ भाषा आहे, परंतु एकतर लिहिली जाणार नाही. येशू लुईसाला देखील सांगतो:

हेच कारण आहे की माझी दिव्य इच्छा तत्वांमधून पाहण्यासारखी आहे, ती निरंतर कामकाजाची चांगली प्राप्ती करण्यासाठी त्यांचा निपटारा होतो की नाही हे पाहण्यासाठी; आणि स्वत: ला नाकारताना, थकल्यासारखे पाहून ते त्यांच्या विरोधात असलेल्या घटकांवर हात ठेवतात. म्हणूनच, अनपेक्षित छळ आणि नवीन घटना घडणार आहेत; पृथ्वी, जवळजवळ सतत हादरे सह, मनुष्याला त्याच्या होश्यांकडे येण्याचा इशारा देते, अन्यथा तो आपल्या स्वत: च्या चरणाखाली बुडेल कारण तो यापुढे त्याला टिकवून ठेवू शकत नाही. होणार्या वाईट गोष्टी गंभीर आहेत… (24 नोव्हेंबर 1930)

हे खरे आहे की, या क्षणी अध्यावधींचा काय अनुभव घ्यावा लागेल याआधी आपण पूर्णपणे समजू शकतो हे ढोंग करू शकत नाही. कारण “नवीन घटना” होतील. तथापि, बर्‍याच घटनांबद्दल कमीतकमी माहिती देण्याची क्षमता आमच्या क्षमतांमध्ये चांगली आहे; म्हणूनच आता या गोष्टींची काही उदाहरणे आपल्याकडे वळली आहेत.

असे दिसते आहे की यापुढे या वाईट काळात कोणीही जगू शकत नाही; अद्याप असे दिसते की ही केवळ एक सुरुवात आहे… जर मला माझे समाधान न मिळाल्यास - अहो, ती जगासाठी संपली आहे! अरिष्टे मुसळधार पाऊस पडतील. अहो, माझी मुलगी! अहो, माझी मुलगी! (9 डिसेंबर 1916)

असे दिसते की हजारो लोक मरतील - काही लोक क्रांती, काही भूकंप, काही आगीत, काही पाण्यात. मला असे वाटले की या छळ म्हणजे जवळपासच्या युद्धाची पूर्वसूचना होती. (6 मे 1906)

जवळजवळ सर्व राष्ट्रे कर्जांवर अवलंबून असतात; जर त्यांनी कर्ज केले नाही तर ते जगू शकत नाहीत. आणि असे असूनही ते साजरे करतात, ते स्वत: ला काहीच सोडत नाहीत आणि युद्धांचे बेत आखत असतात, त्यातून प्रचंड खर्च होतो. आपण पडलेले मोठे अंधळे आणि वेडेपणा आपण स्वत: ला पाहत नाही काय? आणि तू, माझ्या मुला, माझ्या न्यायाने त्यांना मारहाण करु नये आणि ऐहिक वस्तूंनी भव्यपणा आणावा अशी आपली इच्छा आहे. तर, आपण त्यांना अधिक अंध आणि अधिक वेडे व्हावे अशी आपली इच्छा आहे. (26 मे 1927)

जीवसृष्टीच्या कुरुप वर्साच्या शर्यतीसाठी तयार केलेली ही उत्तम थाप आहे. निसर्ग स्वतःच बर्‍याच वाईट गोष्टींनी कंटाळा आला आहे आणि आपल्या निर्मात्याच्या अधिकाराचा बदला घेऊ इच्छित आहे. सर्व नैसर्गिक गोष्टी मनुष्याविरूद्ध उभे राहू इच्छित असतात; समुद्र, अग्नी, वारा, पृथ्वी ही हद्दपार करण्यासाठी त्यांच्या सीमेवरून पिढ्यांना हानी पोहंचवणार आहेत. (22 मार्च 1924)

पण शिक्षा देखील आवश्यक आहे; हे मैदान तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल जेणेकरुन मानवी कुटुंबात सर्वोच्च फियाटचे साम्राज्य निर्माण होईल. तर, बरेच लोक, जे माझ्या राज्याच्या विजयासाठी अडथळा ठरेल, पृथ्वीच्या चेह from्यावरुन नाहीसे होतील… (१२ सप्टेंबर, १ 12 २1926)

माझी मुलगी, मला शहरांविषयी आणि पृथ्वीच्या महान गोष्टींबद्दल काळजी नाही - मी आत्म्यांची काळजी करतो. शहरे, चर्च आणि इतर गोष्टी नष्ट केल्यावर ते पुन्हा तयार केले जाऊ शकतात. जलप्रलयातील सर्व काही मी नष्ट केले नाही? आणि सर्व काही पुन्हा केले नाही का? परंतु जर जीव गमावला तर तो कायमचा राहतो - मला परत देणारा कोणीही नाही. (20 नोव्हेंबर 1917)

माझ्या इच्छेच्या राज्यासह सर्व काही क्रिएशनमध्ये नूतनीकरण केले जाईल; गोष्टी त्यांच्या मूळ स्थितीत परत येतील. म्हणूनच अनेक चापट लागणे आवश्यक आहे, आणि होतीलम्हणजेच दैवी न्याय माझ्या सर्व वैशिष्ट्यांसह स्वतःला संतुलित ठेवू शकेल, अशा प्रकारे, संतुलित करून, ते माझ्या इच्छेचे राज्य शांतता आणि आनंदात ठेवू शकेल. म्हणून, मी तयार करीत आहे आणि जे मी देऊ इच्छितो अशा महान चांगल्या गोष्टी करण्यापूर्वी असे अनेक आश्चर्यकारक घटना घडल्यास आश्चर्यचकित होऊ नका.. (30 ऑगस्ट 1928)

वरील भविष्यवाण्या "कठोर" म्हणून निषेध करण्याचा मोह काहींना होऊ शकतो. संदेष्टा यहेज्केलमार्फत या निंदानाला शास्त्रवचने उत्तर देते: “तरीही इस्राएल लोक म्हणतात, 'प्रभूचा मार्ग बरोबर नाही.' “इस्राएलच्या लोकांनो, माझे मार्ग बरोबर नाहीत काय? जे तुमचे मार्ग आहेत तेच नव्हे काय? ” (यहेज्केल 18: 29)

बरेच लोक देवाला नाकारतात. तो मनुष्याला काय ऑफर करत आहे आणि मनुष्य कसा प्रतिसाद देतो यामधील फरक इतका अश्लील आहे की, कठोर हृदयाला उद्ध्वस्त करणे. हे त्याहून अधिक शोक करणारे दृश्य आहे ज्यात एका चांगल्या पतीच्या विश्वासघातकी पत्नीने त्याला सोडल्यानंतर आणि प्रत्येक प्रेमाने त्याच्या प्रेमाचे उल्लंघन केल्याने स्वत: त्याला शोधून काढले आणि कोणत्याही प्रकारची कोणतीही किंमत न घेता संपूर्ण सामंजस्याची ऑफर दिली, फक्त तेव्हापर्यंत नवीन अपमानांच्या जोरावर त्याच्या चेह in्यावर पुन्हा ऑफर टाका. आज माणूस देवासाठी हे करीत आहे.

आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की उधळ्या पुत्राचा पिता बाहेर गेला नाही आणि नंतरचे शोधून काढला नाही व त्याला आपल्या छळातून जबरदस्तीने भाग पाडले. जरी तो प्रेमाची प्रतिमा आहे, तरीही या वडिलांनी पुत्राच्या लबाडीला त्याचे संपूर्ण अनिष्ट परिणाम होऊ दिले जेणेकरून हे दु: ख त्याच्या मुलाला जाणवेल.

मानवांनी केलेल्या देवाच्या प्रतिसादामुळे- प्रेमाने त्याने आपल्यावर विजय मिळवणे इतकेच पसंत केले होते म्हणून, अध्यायांना आपला मार्ग सोडून देण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. अध्यायींना खरोखरच नोकरी करण्याची हमी दिली जाते. हे कसे व्हावे अशी देवाची इच्छा आहे असे ते नाही, परंतु ते कार्य करतील.

… [ईश्वराच्या इच्छेनुसार] जगण्याची ही पद्धत सर्व सृष्टींपैकी होती - हाच आपल्या सृष्टीचा हेतू होता, परंतु आपल्या सर्वोच्च कटुताकडे आपण ते पाहतो जवळजवळ सर्वच त्यांच्या मानवी इच्छेच्या निम्न स्तरावर जगणे… (30 ऑक्टोबर 1932)

[लुईसा म्हणते:] तरीसुद्धा, [अस्सलपणा] कारण फक्त पाप आहे आणि माणसाला शरण जाण्याची इच्छा नाही; असे दिसते की मनुष्याने स्वत: ला देवाच्या विरोधात उभे केले आहे आणि देव मनुष्याविरूद्ध असलेल्या घटकांना पाणी, अग्नी, वारा आणि इतर बरीच सामर्थ्य देईल. ज्यामुळे पुष्कळ लोक मरतात. काय भीती, काय भय! मला वाटले की मी हे सर्व दुःखद देखावे पाहून मरत आहे; प्रभूची स्तुती करण्यासाठी मला दु: ख सोसावे लागले असते. (17 एप्रिल 1906)

… सुप्रीम फियाट बाहेर पडायचे आहे. ते थकलेले आहे आणि कोणत्याही किंमतीला या त्रासातून लांबून बाहेर पडायचे आहे; आणि जर तुम्ही चुकांविषयी ऐकले तर शहरे कोसळली, च्या विध्वंस, हे तिच्या वेदना तीव्र घट्टपणाशिवाय दुसरे काहीही नाही. यापुढे सहन करण्यास असमर्थ, मानवी कुटुंबाला त्याची वेदनादायक स्थिती आणि त्याबद्दल दया वाटणा anyone्या कोणाशिवाय ती त्यांच्यात कशी कठोरपणे लिहिली पाहिजे हे जाणवू इच्छिते. आणि हिंसाचाराचा उपयोग करून, त्याच्या चिथटपणाने, हे त्यांच्यामध्ये असावे असे त्यांना वाटेल, परंतु यापुढे वेदना होऊ नयेत — त्याला स्वातंत्र्य, अधिराज्य हवे आहे; त्यात त्यांचे आयुष्य पार पाडायचे आहे. माझी मुलगी, समाजात काय अस्वस्थता आहे कारण माझी इच्छाशक्ती राज्य करत नाही! त्यांचे आयुष्य व्यवस्था नसलेल्या घरांसारखे आहे. सर्व काही उलट आहे; दुर्गंध खूपच भयानक आहे - हे पुटपुटलेल्या कॅडव्हरपेक्षा अधिक आहे. आणि माझी इच्छाशक्ती, त्याच्या विशालतेसह, जीवाच्या एका हृदयाचे ठोकेदेखील मागे हटविण्यास दिलेली नाही, अशा अनेक वाईट गोष्टींमध्ये ते पीडित होते. आणि हे सर्वांच्या सामान्य क्रमाने होते… आणि म्हणूनच आपल्या बँका त्याच्या मनगटाने फोडायच्या आहेत, जेणेकरुन, जर त्यांना ते जाणून घ्यायचे नसते आणि प्रेमाच्या मार्गाने ती मिळवायची नसेल तर ते न्यायाच्या मार्गाने हे जाणून घेतील. शतकानुशतके वेदनांनी कंटाळलेल्या माझ्या विलला बाहेर पडायचे आहे आणि म्हणूनच ते दोन मार्ग तयार करते: विजयी मार्ग, जे त्याचे ज्ञान आहेत, त्याचे कल्पकतेने आणि सर्व चांगल्या गोष्टी ज्यात सर्वोच्च फियाटचे राज्य येईल; आणि न्यायाचा मार्ग, ज्यांना हे जिंकणे आवडत नाही त्यांच्यासाठी. जी प्राणी ती प्राप्त करू इच्छितात त्यांचा मार्ग निवडणे हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. (19 नोव्हेंबर 1926.)

वरील कोट ताबडतोब लक्षात ठेवणे सर्वात महत्वाचे आहे कारण हे स्पष्टपणे सांगते की अध्यापनाची तीव्रता लोकांमध्ये दैवी इच्छेच्या ज्ञानाच्या कमतरतेच्या प्रमाणात असेल. येशू लुईसाला सांगतो की एकतर दैवी इच्छेचे ज्ञान मार्ग तयार करू शकते किंवा अध्यादेश करू शकतात. मग तुम्हाला अध्यादेश कमी करायचे आहेत का? आपण या जगाचा नाश करण्यासाठी जवळजवळ काही ऐतिहासिकदृष्ट्या अभूतपूर्व दु: ख सोसू इच्छिता? तिसर्‍या फियाटची नवीन लेखक व्हा. स्वर्गाच्या कॉलला प्रतिसाद द्या. मालाची प्रार्थना. वारंवार सेक्रमेंट्स. ईश्वरी कृपेची घोषणा करा. कृपेची कामे करा. त्याग। स्वत: ला सुरक्षित करा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दैवी इच्छेमध्ये राहा आणि येशू स्वत: शिस्त कमी करण्याच्या आपल्या विनंतीचा प्रतिकार करू शकणार नाही:

आम्ही आमच्या बरोबर तिला न्यायाधीश करण्याचा अधिकार देण्याच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचतो आणि जर आपल्याकडे असे दिसून आले की तिचे दु: ख सहन करावे लागले कारण पापी कठोर शिक्षेखाली आहे, तिच्या वेदना दुखावण्यासाठी आम्ही आपल्या न्यायी शिक्षेस कमी करतो. ती आम्हाला माफीचे चुंबन देण्यास मदत करते आणि तिला आनंद देण्यासाठी आम्ही तिला म्हणतो: 'गरीब मुली, तू बरोबर आहेस. आपण आमचे आहात आणि त्यांचेही आहात. आपणामध्ये मानवी कुटूंबातील बंध आहेत असे आपल्याला वाटते, म्हणून आम्ही इच्छित आहोत की आम्ही सर्वांना क्षमा करावी. जोपर्यंत त्याने आमच्या क्षमतेचा तिरस्कार केला किंवा नकार दिला नाही तर आम्ही आपल्याला संतुष्ट करण्यासाठी जितके शक्य होईल तितके करू. ' आमच्या इच्छेमधील हा प्राणी आपल्या लोकांना वाचवू इच्छित नवीन एस्टर आहे. (30 ऑक्टोबर 1938)

***

म्हणून आम्ही आपल्या प्रतिसादाद्वारे अनुशासन कमी करू - म्हणजे त्यांची तीव्रता, व्याप्ती आणि कालावधी कमी करू. पण तरीही ते येत आहेत. म्हणूनच आपण त्यांचा “उपयोग” कसा करू शकतो यावर विचार करणे बाकी आहे कारण आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की देवाच्या इच्छेशिवाय काही घडू शकत नाही. आम्ही येथे काय विचार केला ते लक्षात ठेवाः घाबरू नका. देवाच्या कृपेने एखाद्या आत्म्यास अपायकारक गोष्टींची भीती नसावी कारण अगदी भयानक परिस्थितीतही तो शरीरावर घाण असलेल्या माणसासारखा त्यांच्याकडे जातो. येशू लुईसाला सांगतो:

धीर, माझी मुलगी - चांगल्या गोष्टी करण्याचा दृढ निश्चय आत्म्याने करतो. ते कोणत्याही वादळात अभेद्य आहेत; आणि जेव्हा मेघगर्जना व विजांचा कडक आवाज ऐकू आला तेव्हा ते थरथर कापू लागले आणि त्यांच्यावर ओतून पडणा rain्या पाण्याखाली राहतील., ते धुतलेले पाणी वापरतात आणि अधिक सुंदर दिसतात; आणि वादळाची पर्वा न करता, ते नेहमीपेक्षा दृढ आणि धैर्यवान आहेत त्यांनी सुरू केलेल्या चांगल्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका. निराश करणे हे निरपेक्ष आत्म्याचे आहे, जे कधीच चांगले काम करत नाहीत. धैर्य एक मार्ग निश्चित करते, धैर्य कोणत्याही वादळाला पळवून लावते, धैर्य ही बलवान माणसाची भाकर असते, धैर्य ही लढाईसारखे असते की कोणतीही लढाई कशी जिंकली पाहिजे हे माहित असते. (16 एप्रिल 1931)

किती सुंदर शिकवण! अधोलोक करणाst्या अस्वास्थ्यांबद्दल कोणत्याही प्रकारची नापसंती दर्शविल्याशिवाय आपण त्यांच्यात पवित्र पवित्र उत्तेजनाची वाट पाहू शकतो; कारण आपण या गोष्टी वापरु शकतो, जसे येशू आपल्याला सांगते त्याप्रमाणे, आपण जे काही जाणले आहे त्यापासून स्वत: ला शुद्ध करावे परंतु आपण अद्याप त्यापासून मुक्त होण्याचे सामर्थ्य शोधले नाही. जेव्हा संधी दिली जाते तेव्हा आपण हा सल्ला व्यावहारिकपणे कसा लागू शकतो याबद्दल काही सूचना मी सामायिक करतो:

  • जेव्हा येणारी गोष्ट अधिक स्पष्ट होते, तेव्हा आपल्या विश्वासाने काय घडत आहे हे जाणून घ्या जे आपल्या स्वत: च्या दु: खा असूनही परिपूर्ण प्रेमाशिवाय दुसरे काहीही देवाच्या हाती नसते. जर त्याने तुम्हाला दु: ख होऊ दिले तर ते असे आहे की त्या विशिष्ट दु: ख म्हणजे तो तुमच्यासाठी त्या त्या काळात कल्पना करू शकेल असा सर्वात मोठा आशीर्वाद आहे. यामध्ये, आपण कधीही निराश होणार नाही. आपण अजिंक्य आहात. आपण दावीदाबरोबर असे म्हणू शकता की, “[मला] वाईट बातमीची भीती नाही” (स्तोत्र ११२). त्या टप्प्यावर पोचण्यासाठी नैतिक पुण्यच्या डोंगराच्या लांबीचा आणि कष्टाचा आरोहण आवश्यक नाही. फक्त इतकेच आवश्यक आहे की अगदी अगदी याच क्षणी तुम्ही “मनापासून, येशू, मी तुझ्यावर विश्वास ठेवू” असे मनापासून सांगतो.
  • जर आपल्या प्रियजनांचा मृत्यू झाला तर विश्वास ठेवा की देवाला हे माहित होते की त्यांच्याकडे त्याच्या घरी जाण्याची योग्य वेळ आहे आणि जेव्हा आपला स्वतःचा वेळ येईल तेव्हा आपण त्यांना त्यांना लवकरच भेटू शकाल. आणि देवाचे आभार माना की त्याने तुम्हाला सृष्टीपासून अलिप्त राहण्याची संधी दिली आहे जेणेकरून आपल्या निर्माणकर्त्याशी अधिक प्रेम होते, ज्यात आपण एकत्र झालेल्या दहा लाख मित्र आणि कुटुंबातील सदस्यांसह परिपूर्ण नातेसंबंधापेक्षा अधिक आनंद आणि शांती मिळेल.
  • जर आपण आपले घर आणि आपल्या सर्व वस्तू गमावल्यास, देवाचे आभार माना की त्याने तुम्हाला सेंट फ्रान्सिसचे सर्वात धन्य जीवन-प्रत्येक क्षणासह प्रोव्हिडन्सवर परिपूर्ण विश्वास - जीवन जगण्यास पात्र मानले आहे आणि त्याने आपल्याला कृपा देखील दिली आहे श्रीमंत तरूणाला न जगता त्याने जे काही सांगितले त्यानुसार जगण्यासाठी, तरीही एक तरुण माणूस, ज्याने त्याला “अनुयायी” असे म्हटले गेले तरी त्याला अनुसरण्याचे अभिवचन दिले नाही. (मत्तय १ :19: २२)
  • आपण केलेल्या एखाद्या गुन्ह्यासाठी किंवा तुरूंगात जाण्यासाठी जर एखाद्या तुरूंगात टाकले गेले असेल किंवा आपण चांगले काम केले असेल, तर या भ्रष्ट जगात यास चुकीचे मानले जाईल - त्याने दिलेल्या देवाचे आभार माना एका मठातील - सर्वोच्च व्यवसाय म्हणून असलेले जीवन आणि आपण स्वत: ला संपूर्णपणे प्रार्थनेसाठी समर्पित करू शकता.
  • जर तुम्हाला मारहाण झाली असेल किंवा छळ करण्यात आले असेल, दुर्भावनापूर्ण व्यक्तीकडून अक्षरशः किंवा फक्त अत्यंत वेदनादायक परिस्थितीत (भूक, संपर्क, थकवा, आजारपण किंवा आपल्याकडे काय असला तरी), देवाचे आभार माना की त्याने तुम्हाला त्याच्यासाठी दु: ख होऊ दिले आहे. , त्याच्यात. अशा प्रसंगी जेव्हा त्यांना पाप केल्याशिवाय टाळण्याचे कोणतेही साधन नसते तेव्हा आपण स्वत: चे आध्यात्मिक संचालक म्हणून काम करत आहोत आणि आपल्याला मोर्चेकरणाची गरज आहे हे ठरविण्यासारखे देव आहे. आणि प्रोव्हिडन्सने निवडलेली दुर्बलता नेहमीच आपल्या स्वतःहून चांगली असते आणि यामुळे त्यांना नेहमीच आनंद मिळतो आणि पृथ्वीवर आणि स्वर्गातही प्रचंड संपत्ती निर्माण होते.
  • जर कोणत्याही प्रकारचा छळ तुम्हाला स्पर्श करत असेल तर अविनाश आनंदाने आनंद घ्या कारण तुम्हाला पात्र मानले गेले आहे - कोट्यवधी कॅथोलिकांपैकी तुम्ही असा व्यवहार केला जाऊ शकत नाही. “मग ते नावाचा अनादर करण्यासाठी पात्र ठरले असावेत याचा आनंद घेऊन त्यांनी परिषद सोडून दिली.” - प्रेषितांची कृत्ये :5::41१. आपल्या प्रभुने केवळ त्या विशिष्टतेसाठी, ज्यावर प्रभुने विश्वास ठेवला एवढा महान होता की त्याला त्या ठिकाणी रहाण्याची गरज आहे आणि शेवटचे शब्द पुन्हा सांगायचे होते, “नीतिमत्त्वासाठी ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे. जेव्हा लोक माझ्यावर टीका करतील आणि तुमचा छळ करतील व माझ्याविरुद्ध चुकीच्या गोष्टी सांगतील तेव्हा तुम्ही आशीर्वादित आहात. आनंद करा आणि उल्हास करा, कारण स्वर्गात तुमचे प्रतिफळ मोठे आहे; कारण जे संदेष्टे तुमच्यापूर्वी होते त्यांचा त्यांनी तसाच छळ केला. ” (मत्तय 5: 10-12)

येशूने लुईसाला सांगितले की निवडलेल्या लोकांकडून केलेल्या प्रतिनियतेत फरक करणे अगदी सोपे आहे: जसा न्यायाच्या दिवशी आकाशातील मनुष्याच्या पुत्राची (वधस्तंभाची) चिन्हे भयभीत होईल आणि नंतरच्या काळात आनंद होईल, आतासुद्धा, जीवनात एखाद्याच्या क्रॉसची प्रतिक्रिया एखाद्याच्या शाश्वत नशिबी प्रकट करते. तर, ईयोबला सर्व काही सांगा, “प्रभु देतो आणि प्रभु तो घेऊन जातो.” परमेश्वराचे नाव धन्य असो. ” (ईयोब १:२१) चांगला चोर आणि वाईट चोर एकसारख्या परिस्थितीत सापडले. त्यातील एकने देवाची स्तुती केली आणि एकाने त्याचा शाप घेतला. आपण जे व्हाल ते आता निवडा.

येशू देखील सांगितले लुईसा पिककारेटा :

तर, ज्या अध्यावधी घडल्या आहेत त्या येण्यापूर्वीच काही नाही. अजून किती शहरे नष्ट होतील…? माझा न्याय यापुढे सहन करणार नाही; माझ्या इच्छेला विजय मिळवायचा आहे, आणि त्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी प्रेमाद्वारे मला विजय मिळवायचा आहे. पण माणसाला हे प्रेम भेटायला यायचे नाही, म्हणून न्याय वापरणे आवश्यक आहे. Ovनव्ह. 16, 1926

“देव पृथ्वीवर अत्याचारांसह शुद्ध करेल आणि सध्याच्या पिढीचा एक महान भाग नष्ट होईल”, पण [येशू] देखील याची पुष्टी करतो “ज्या लोकांना दैवी इच्छेनुसार जीवन जगण्याची उत्कृष्ट भेट मिळते अशा व्यक्तींकडे शिस्त लावण्यात येत नाही,” देवासाठी “त्यांचे व ते राहत असलेल्या ठिकाणांचे संरक्षण करते”. लिस्टा इन लिव्ह इन इन लिव्हिंग इन द डिव्हिना विल लिस्टा इन लुईसा पिककारेटा, रेव्ह. जोसेफ एल. इन्नूझी, एसटीडी, पीएच.डी.

माझी मुलगी, मला शहरांविषयी आणि पृथ्वीच्या महान गोष्टींबद्दल काळजी नाही - मी आत्म्यांची काळजी करतो. शहरे, चर्च आणि इतर गोष्टी नष्ट केल्यावर ते पुन्हा तयार केले जाऊ शकतात. जलप्रलयातील सर्व काही मी नष्ट केले नाही? आणि सर्व काही पुन्हा केले नाही का? परंतु जर जीव गमावला तर तो कायमचा राहतो - मला परत देणारा कोणीही नाही. - नोव्हेंबर 20, 1917

म्हणूनच, अनपेक्षित शिक्षा आणि नवीन घटना घडणार आहेत; पृथ्वी जवळजवळ सतत हादरा देऊन मनुष्याला आपल्या होश्यात येण्याचा इशारा देते, अन्यथा तो आपल्या स्वतःच्या चरणात बुडेल, कारण यापुढे तो टिकू शकणार नाही. होणार असलेल्या वाईट गोष्टी गंभीर आहेत, अन्यथा मी तुम्हाला नेहमीच्या पीडित स्थितीतून निलंबित केले नसते ... - नोव्हेंबर 24, 1930

... शिक्षा देखील आवश्यक आहे; हे मैदान तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल जेणेकरुन मानवी कुटुंबात सर्वोच्च फियाटचे साम्राज्य निर्माण होईल. म्हणूनच, माझ्या राज्याच्या विजयासाठी अडथळा ठरणारी अनेक जीवने पृथ्वीच्या नजरेतून नाहीशी होतील… ep सप्टेंबर १२, १ 12 २1926

माझ्या इच्छेच्या राज्यासह सर्व काही क्रिएशनमध्ये नूतनीकरण केले जाईल; गोष्टी त्यांच्या मूळ स्थितीत परत येतील. म्हणूनच बर्‍याच प्रकारचे खापर आवश्यक आहे आणि ते घडतील - जेणेकरून दैवी न्यायाधीश स्वत: ला माझ्या सर्व गुणांमध्ये संतुलित ठेवू शकतील अशा प्रकारे, स्वतःला संतुलित ठेवून, ते माझ्या इच्छेचे राज्य त्याच्या शांततेत सोडेल आणि आनंद म्हणूनच, मी तयार करीत असलेले आणि मी देऊ इच्छित असलेल्या अशा चांगल्या गोष्टींच्या आधी असे अनेक आश्चर्यचकित झाले तर आश्चर्यचकित होऊ नका. -ऑगस्ट 30, 1928

पोस्ट लुईसा पिककारेटा, संदेश.