लुईसा - सामान्य गोंधळ

देवाचा सेवक आपला प्रभु लुईसा पिककारेटा 25 सप्टेंबर - 16 ऑक्टोबर 1918 रोजी:

जीवन आणि वेळा मुख्य उद्देश असताना लुईसा पिककारेटा दैवी इच्छेविषयी येशूच्या शिकवणीची नोंद करण्यासाठी आणि या भेटवस्तूमध्ये जगण्यासाठी तिच्यासाठी, ती इतर कोणत्याहीांसारखी बळी पडली होती (वाचा लुइसा आणि तिचे लेखन यावर). खरं तर, तिच्या दु: खाचे जवळचे बंधन होते आमच्या चर्च आणि जग आता प्रवेश करत असलेल्या परीक्षांना कमी करण्यासाठी काही वेळा आणि तिचा अपमान जबाबदार आहे. येशू ल्युसाला वारंवार पृथ्वीवर काय घडत आहे हे दाखवून देत असे, ज्या आता स्पष्टपणे घडत आहेत अशा दृष्टान्त…

तुम्हाला मी किती वेळा महान मृत्यू दर्शविली हे आठवत नाही, शहरे कमी झाली आहेत, जवळजवळ ओसाड आहेत आणि तू मला म्हणालास, 'नाही, असे करु नकोस.' आणि जर तुम्हाला खरोखर ते करायचे असेल तर तुम्ही त्यांना सेक्रेट्स घेण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल? ' मी ते करत आहे; तुला आणखी काय हवे आहे? परंतु मनुष्याचे हृदय कठोर आहे आणि पूर्णपणे थकलेले नाही. मनुष्याने अद्याप सर्व वाईट गोष्टींच्या शिखराला स्पर्श केलेला नाही, आणि म्हणूनच त्याला अद्याप तृप्त केले नाही; तर, तो शरणागती पत्करत नाही, आणि साथीच्या रोगाकडेही दुर्लक्ष करतो. पण हे प्रस्तावना आहेत. वेळ येईल! - ते येतील - जेव्हा मी ही वाईट आणि विकृत पिढी पृथ्वीपासून जवळजवळ नाहीसे करीन….

… मी त्यांना गोंधळात टाकण्यासाठी अनिश्चित आणि अनपेक्षित गोष्टी करीन आणि मानवी व त्यांची स्वतःची अस्थिरता समजून घेण्यास - आणि त्यांना हे समजवून देण्यासाठी की देव एकटाच स्थिर आहे जिच्यापासून ते प्रत्येक चांगल्याची अपेक्षा करू शकतात आणि जर ते न्याय आणि शांती हवी आहे, त्यांना खरा न्याय आणि खरा शांती मिळावी. अन्यथा, ते काहीही करू शकणार नाहीत; ते संघर्ष करत राहतील; आणि जर ते शांततेची व्यवस्था करतील असे वाटत असेल तर ते टिकणार नाही आणि भांडणे पुन्हा जोरात सुरू होतील. माझी मुलगी, गोष्टी आता जशा आहेत तशाच माझ्या सर्वशक्तिमान बोटांनीच त्या ठीक केल्या आहेत. योग्य वेळी मी ते देईन, परंतु महान चाचण्या आवश्यक आहेत आणि जगात घडतील….

सर्वत्र गोंधळ होईल - सर्वत्र गोंधळ. मी तलवार, आग आणि पाणी यासह, अचानक मृत्यू आणि संक्रामक रोगांनी जगाचे नूतनीकरण करीन. मी नवीन गोष्टी करीन. राष्ट्रे बाबेलचा एक बुरुज तयार करतील; ते एकमेकांना समजण्यास असमर्थ ठरेपर्यंत पोचतील; सर्व लोक एकमेकाविरुद्ध बंड करतात. त्यांना यापुढे राजांची गरज भासणार नाही. सर्वांचा अपमान होईल आणि शांति माझ्याकडूनच प्राप्त होईल. आणि जर तुम्ही त्यांना 'शांती' म्हणाल तर ते सत्य ठरणार नाही, परंतु ते उघड होईल. एकदा मी सर्वकाही शुद्ध केल्यावर, मी माझे बोट आश्चर्यकारक मार्गाने ठेवेन आणि मी खरी शांती देईन…  -खंड 12

 

संबंधित वाचन

बॅबेलचा नवीन टॉवर

सायलिझमचा धर्म

 

पोस्ट लुईसा पिककारेटा, संदेश, दैवी अध्यादेश, कामगार वेदना.